Oferta

Diagnoza logopedyczna zaburzeń komunikacji językowej

Terapia wad wymowy:

 • sygmatyzm interdentalny (seplenienie międzyzębowe),
 • sygmatyzm lateralny (seplenienie boczne),
 • kappacyzm,
 • gammacyzm,
 • lambdacyzm,
 • rotacyzm,
 • mowa bezdźwięczna,
 • inne nienormatywne artykulacje głosek.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

 • opóźniony rozwój mowy (alalia prolongata),
 • alalia,
 • niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • afazja dziecięca,
 • zespół Downa,
 • niedosłuch (alalia/dyslalia audiogenna),
 • zespół mózgowego porażenia dziecięcego,
 • dyzartria,
 • zespół poalkoholowy FAS,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • zespół Aspergera,
 • rozszczep wargi i podniebienia (alalia/dyslalia rozszczepowa),
 • niepełnosprawność intelektualna (oligofazja),
 • afazja dorosłych.,
 • choroby neurodegeneracyjne.

Wczesna interwencja logopedyczna

Nauka Czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną ®

(metoda czytania sylabami) dla dzieci od 3 do 6 lat.

Przygotowanie do nauki w szkole:

 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • nauka pisania,
 • ćwiczenia funkcji poznawczych: wzrokowej, słuchowej, pamięci, kategoryzacji, motoryki małej i dużej, myślenia przyczynowo – skutkowego i sytuacyjnego.

Zapobieganie i terapia dysleksji:

 • dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji,
 • dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Konsultacje logopedyczne

Zapraszam do kontaktu!

Umów już dziś wizytę.

mgr Dorota Martuś

Neurologopeda
Oliofrenopedagog
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Adres:

32-700 Bochnia
ul. Krzyżaki 10h

Kontakt:

tel. 602 365 595
e-mail: kontakt@logopeda-bochnia.pl

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny - Dorota Martuś 2019© Projekt i realizacja IdeaNOW