examples of an apa paper essay about rice project websites to help with math what is work cited page high school research paper format how to end college essay

Oferta

Diagnoza logopedyczna zaburzeń komunikacji językowej

Terapia wad wymowy:

 • sygmatyzm interdentalny (seplenienie międzyzębowe),
 • sygmatyzm lateralny (seplenienie boczne),
 • kappacyzm,
 • gammacyzm,
 • lambdacyzm,
 • rotacyzm,
 • mowa bezdźwięczna,
 • inne nienormatywne artykulacje głosek.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

 • opóźniony rozwój mowy (alalia prolongata),
 • alalia,
 • niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • afazja dziecięca,
 • zespół Downa,
 • niedosłuch (alalia/dyslalia audiogenna),
 • zespół mózgowego porażenia dziecięcego,
 • dyzartria,
 • zespół poalkoholowy FAS,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • zespół Aspergera,
 • rozszczep wargi i podniebienia (alalia/dyslalia rozszczepowa),
 • niepełnosprawność intelektualna (oligofazja),
 • afazja dorosłych.,
 • choroby neurodegeneracyjne.

Wczesna interwencja logopedyczna

Nauka Czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną ®

(metoda czytania sylabami) dla dzieci od 3 do 6 lat.

Przygotowanie do nauki w szkole:

 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • nauka pisania,
 • ćwiczenia funkcji poznawczych: wzrokowej, słuchowej, pamięci, kategoryzacji, motoryki małej i dużej, myślenia przyczynowo – skutkowego i sytuacyjnego.

Zapobieganie i terapia dysleksji:

 • dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji,
 • dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Konsultacje logopedyczne

Zapraszam do kontaktu!

Umów już dziś wizytę.

mgr Dorota Martuś

Neurologopeda
Oligofrenopedagog
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Adres:

32-700 Bochnia
ul. Krzyżaki 10h

Kontakt:

tel. 602 365 595
e-mail: kontakt@logopeda-bochnia.pl

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny - Dorota Martuś 2019© Projekt i realizacja IdeaNOW